سرور اختصاصی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

پلن های هاست اختصاصی

تمامی سرور ها براساس قیمت یورو تعرفه گذاری شده اند . محل تمام سرور ها آلمان میباشد.

AX41

تومان 1.582.560 / ماهانه
 • RAM:64 GB DDR4
 • Drives: 2x 2 TB SATA Enterprise HDD
 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core "Matisse" (Zen2)
 • Data center: Hetzner
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • هزینه راه اندازی : 1.582.560 تومان

AX41-NVMe

تومان 1.600.000 / ماهانه
 • RAM:64 GB DDR4
 • HDD:2 x 512 GB NVMe SSD
 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core "Matisse" (Zen2)
 • Data center: Hetzner
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • هزینه راه اندازی : 1.600.000 تومان

AX51

تومان 2.395.000 / ماهانه
 • RAM: 64 GB DDR4 ECC
 • Drives: 2x 8 TB SATA Enterprise HDD
 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core "Matisse" (Zen2)
 • Data center: Hetzner
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • هزینه راه اندازی : 2.395.000 تومان

AX51-NVMe

تومان 2.400.000 / ماهانه
 • RAM: 64 GB DDR4 ECC
 • Drives:2x 1 TB NVMe SSD
 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core "Matisse" (Zen2)
 • Data center: Hetzner
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • هزینه راه اندازی : 2.400.000 تومان

EX52-NVMe

تومان 2.430.000 / ماهانه
 • RAM: 128 GB DDR4
 • Drives: 2x 1 TB NVMe SSD
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
 • Data center: Hetzner
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • هزینه راه اندازی : 2.430.000 تومان

EX62-NVMe

تومان 2.833.000 / ماهانه
 • RAM: 128 GB DDR4 ECC
 • Drives:2x 1 TB NVMe SSD
 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
 • Data center: Hetzner
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • هزینه راه اندازی : 2.833.000 تومان
shape
shape
shape
shape